HİZMETLERİMİZ

Binalarda enerji verimliliği ve yönetiminin doğru bir şekilde yapılabilmesi, büyük ölçüde oluşturulan mekanik ve elektrik alt yapılarının doğru yönetilmesiyle mümkün olmaktadır. Bina iklimlendirmesine yönelik ısıtma, soğutma ve havalandırma alt yapılarının, bir otomasyon sistemi tarafından kontrol edilmemesi, kullanım açısından gereksiz enerji kayıplarına mahal vermekte ve dolayısıyla kurumlara ekstra maliyetlere neden olmaktadır. Özellikle bizim gibi enerjisinin çoğunu ithal eden ve gelişmekte olan ülkelerde, enerji yönetimi ülke ekonomisi açısından da çok önemli bir kaynaktır.

Bu açıdan bizim görevimiz, bina iklimlendirme cihazlarının, bir otomasyon sistemi çatısı altında kontrol edilebilmesi ve yönetimi için gerekli olan tüm hizmetleri sağlamaktır. Bu bağlamda, otomasyon sisteminin kurulumuna yönelik olarak, inşaat, mekanik ve elektrik disiplinleri arasında köprü görevi görerek, sistemlerin projelendirme aşamasından itibaren, ürün/malzeme tedariği, yazılım, programlama, uygulama-devreye alma ve satış sonrası hizmetlerine dek, tüm otomasyon süreçlerinde müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina, tesis ve işletmelerde yer alan, HVAC iklimlendirme sistemleri bir bina yönetim sistemi üzerinde çalışır; iklim şartlarına denklenir ve merkezi bir otomasyon sistem içerisinden kolay ve kontrollü işlemler yapılır.

 • Otomasyon sistem tasarımı ve projelendirilmesi,
 • Sistemde kullanılacak tüm otomasyon malzeme ve bileşenlerinin tedariği,
 • Gerekli olan otomasyon kontrol panolarının (DDC – MCC) tedariği,
 • Kurulum aşamasında gerekli olan saha süpervizyon hizmetleri,
 • Kullanıcı Web arayüzü ve Scada ekranlarının geliştirilmesi,
Bina Otomasyon Sistemleri

Mekanik Sistemler Otomasyonu

Mekanik sistem ve sistem elemanlarının, otomatik kontrolüne yönelik çözümler sunmaktayız.

 • Otomasyon sistem tasarımı ve projelendirilmesi,
 • Sistemde kullanılacak tüm otomasyon malzeme ve bileşenlerinin tedariği,
 • Gerekli olan otomasyon kontrol panolarının (DDC – MCC) tedariği,
 • Kurulum aşamasında gerekli olan saha süpervizyon hizmetleri,
 • Kontrol senaryolarına bağlı otomasyon yazılımlarının geliştirilmesi
 • PLC – HMI ekran tasarımları ve programlama,
 • Sistem kurulumu ve devreye alma mühendislik hizmetleri
Mekanik Sistemler Otomasyonu

Yazılım ve Programlama Hizmeti

HVAC iklimlendirme sistemleri ve sistem elemanlarının kontrolüne yönelik olarak çok çeşitli kontroller için yazılım ve programlama desteği verebilmekteyiz.

 • Cihazların değişen çalışma senaryolarına bağlı olarak, uygun kontrol yazılımlarının geliştirilmesi,
 • Saha kontrol cihazları, PLC ve HMI ekranlarının programlanması,
 • Modbus, BacNet, Lon, KNX vs. gibi haberleşme entegrasyonları,
 • Sistem simülasyonları ve nokta test işlemleri
 • Yazılım uygulamaları ve diğer devreye alma çalışmaları
Yazılım ve Programlama Hizmeti

Enerji Yönetimi ve Danışmanlığı

Enerji ihtiyacının günden güne giderek artması ve buna bağlı olarak da enerji kaynaklarının giderek azalıyor oluşu, otomasyon konusunda birçok yeni yatırımın önünü açmaktadır. Büyük sanayi tesislerinde, Endüstri 4.0 ile birlikte insan bağımsız otomatik sistemler kurulmaya başlanmıştır. Bu sayede, tesislerdeki üretim kapasiteleri artırılmaya çalışılırken, enerji kayıpları da azaltılarak daha verimli tesisler oluşturulmaktadır. İlerleyen süreçte, IoT, Cloud gibi gelişen teknolojik yazılımların bir çok alanda kullanılması ve yapılan zeka ağırlıklı tüm alt yapı sistemlerinin yönetilmesine yönelik çalışmaların giderek yaygınlaşacağı öngörülmektedir.

Sonuç olarak, insan/toplum ihtiyaçlarının çeşitlenerek artması ve bunu karşılamak üzere geliştirilen tüm teknolojik yeniliklerin, elde ettiğimiz enerjinin doğru ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerekliliğini doğurmaktadır.

Enerji Yönetimi ve Danışmanlığı

Planlı Bakım ve Servis Hizmetleri

Otomasyon sistemini, yaşayan bir organizma olarak düşünmek doğru olacaktır. Bu sistemlerde, tüm sistem elemanları birbirine bağlı ve koordineli şekilde çalışmaktadır. Dolayısıyla sistemin bir noktasında oluşacak olumsuz durumun, genel bir probleme sebepiyet verebileceği unutulmamalıdır. Kurulan otomasyon sistemi kendi kendine çalışıyor diye düşünülmeden, ilgili bakım ve kontrolleri yapılmalı, işlevsel olan ve olmayan kısımlar sürekli takip edilmeli ve gereken kısımlara müdahale edilmelidir. Aksi durumda, kurulmuş olan otomasyon sistemi bir süre sonra işlevselliğini yitirecektir.

Müşterilerimizin bu şekilde olumsuzluklarla karşılaşmaması için gerekem tüm satış sonrası hizmetleri ve desteği sağlamaktayız.

Planlı Bakım ve Servis Hizmetleri

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

 • Oteller
 • Konutlar ve Yaşam Alanları
 • Ticari Binalar
 • Öğrenci Yurtları
 • Laboratuvarlar ve Temiz Odalar
 • Hastaneler ve Sağlık Merkezleri
 • Spor Merkezleri
 • Alışveriş Merkezleri
 • Depolar ve Dağıtım Merkezleri
 • Endüstriyel Tesisler
Hizmet Verdiğimiz Sektörler
Hemen Arayın
WhatsApp